Find unique tenders

Home > Trade Hub > Showcase > Public Tenders

Find new opportunities around the world

Find new opportunities around the world by sector

Opening date

Closing Date

*Tenders are displayed as per tender source

Showing 20 Results

услуга по ремонту служебных автомашин

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

покупка оборудования sip/e1 media gateway

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

приобретение строительных и хозяйственных материалов для нужд средных школ майдан айыл окмоту

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

бензин аи - 92

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

уголь и дрова

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

приобретение строительных и хозяйственных материалов для нужд садиков майдан айыыл окмоту

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

ноокат шаарына караштуу балдар бакчаларына жергиликтуу бюджет эсебинен тамак аш азыктарын сатып алуу

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

приобретение услуги псд на строительство 75 мест детских садик в с кереге-таш,с кароол и с мадан майдан айыл окмоту

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

ноокат шаарына караштуу балдар бакчаларына атайын каражаттардын эсебинен тамак аш азыктарын сатып алуу

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

майдан айыл окмотунун айылдарында озгочо кырдаалдардын алдын алуу учун керектелуучу материалдарды сатып алуу

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

приобретение услуги псд на строительство мини футбольное поле в село керегеташ майдан айыл окмоту

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

приобретение водогазопроводных труб

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

приобретение бензин марки аи-92 для служебной автомашины майдан айыл окмоту

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

приобретение строительных материалов

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

приобретение интерактивные и магнитные доски для нужд школы и детских садиков майдан айыл окмоту

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

приобретение строительных материалов для нужд гсв-23 майдан айыл окмоту

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

сары-алтын айылынан бак2 участкасына отуучу копуроону реканструкциялоого керектелуучу курулуш материалдар жана куруу кызматын сатып алуу

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

бензин аи-92

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

приобретение строительных и электрических материалов для строительство моста в с сары-алтын майдан айыл окмоту

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

материалы для ремонта детских садов

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Opening date: * / Closing Date: 18-05-2021 Bid Writing Support

Show more results