MENU
menu

 Supplyfinder Opportunity

 Sweden

Byggprojektledning

Opening Date: 2017-11-24

Closing Date: 2018-01-14

Project Reference: aflfdouhdu

Status: Bid / Tender

Project Category: Goods, Works and Services

Project Type: Public sector project

Email: N/A

Telephone: N/A

Original Tender Website

Additional Information:   

Uppgifter om upphandlingen: 
Upphandling: ByggprojektledningReferensnummer: 16/207
Kund: Ystads KommunKontaktperson: Sara Mårtensson
Sista anbudsdag: 2018-01-14Status: Publicerat

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet
 • I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   • Officiellt namn
    Ystads Kommun
    Organisationsnummer
    212000-1181
    Postadress
    Österportstorg 2
    Ort
    YSTAD
    Postnummer
    27180
    Kontaktperson
    Sara Mårtensson
    E-post
   Internetadress(er)
   • Upphandlande myndighet/enhet
    http://www.ystad.se
    Elektronisk tillgång till information
    https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflfdouhdu&GoTo=Docs
    Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar
    https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflfdouhdu&GoTo=Tender
   • Ytterligare upplysningar kan erhållas frånOvannämnda kontaktpunkt(er)
   • Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas frånAnnan adress
   • Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från
    • Officiellt namn
     TendSign
     Internetadress
     https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflfdouhdu&GoTo=Docs
   • Anbud eller anbudsansökningar ska skickas tillAnnan adress
   • Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till
    • Officiellt namn
     TendSign
     Internetadress
     https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflfdouhdu&GoTo=Tender
    • I.2) Upphandlande myndighet/enhetUpphandlande myndighet
    • Typ av upphandlande myndighet
      • Typ av upphandlande myndighet
      • Typ av upphandlande myndighetRegional eller lokal myndighet
      • I.3) Huvudsaklig verksamhet
       • Allmänna offentliga tjänster
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
 • II.1) Beskrivning
  • II.1.1) Benämning på upphandlingen
   Byggprojektledning
   II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
    • Byggentreprenader
   • NUTS-kod
    • SE224, Ystad
   II.1.3) Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
   • Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
   II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna
   Tjänsten avser konsultuppdrag gällande byggprojektledning i Ystads kommuns, med bolags, fastighetsbestånd.

   AUA.1 KONTAKTUPPGIFTER
   AUA.11 ByggherreYstads kommun, org. nr 212000-1181
   AUA.12 Beställare

   Ystads kommun, org. nr 212000-1181, Box 238, 271 25 YSTAD
   AB Ystadbostäder, org. nr 556073-8857, Stortorget 2B, 271 43 YSTAD
   Ystads Industrifastigheter AB, org. nr 556081-7271, Box 238, 271 25 YSTAD

   AUA.121 Beställarens ombud under anbudstiden

   Ystads kommun, Ann-Sofi Eriksson, byggprojektledare, 0411-57 72 22, [email protected]
   AB Ystadbostäder, Mathias Nilsson, projektledare, 0411-57 75 50, [email protected]
   Ystads Industrifastigheter AB, Rune Holm, förvaltare, 0411-57 71 09, [email protected]

   Även följande av Ystads kommun ägda enheter ska ha rätt att utnyttja Ystads kommuns avtal vid behov:

   Ystad Energi AB, org. nr 556527-2936
   Ystads Teater AB, org. nr 556001-2576
   Ystads Hamn AB, org. nr 556008-2652

   För ytterligare information om beställarna, se www.ystad.se.
   II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
   Huvudobjekt
   71000000-8, Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
   Tilläggsobjekt
   • 71300000-1, Ingenjörstjänster
   • 71310000-4, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
   • 71315200-1, Byggkonsulttjänster
   • 71318000-0, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning
   • 71500000-3, Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
   • 71540000-5, Byggteknisk ledning
   • 71541000-2, Byggteknisk projektledning
  II.2) Upphandlingens mängd eller omfattning
   • II.2.2) OptionNej
  • II.3) Kontraktets löptid eller tidsram för slutförandeStart- och slutdatum
   • Start
    2018-03-01
    Datum för slutförande
    2020-02-29
Avsnitt IV: Förfarande
 • IV.1) Typ av förfarande
   • IV.1.1) Typ av förfarandeFörenklat förfarande
  IV.2) Tilldelningskriterier
  • IV.2.1) Tilldelningskriterier
    • Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
     • De kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
  IV.3) Administrativ information
  • IV.3.1) Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer för ärendet
   16/207
   IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   2018-01-14 23:59
   • IV.3.6) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningarEtt eller flera officiella språk
     • Officiellt/officiella EU-språk
     • Officiellt/officiella EU-språk
      • Svenska
    • IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbudT.o.m:
    • T.o.m:
     2018-04-14
   IV.3.8) Anbudsöppning
   • Datum och klockslag
    2018-01-15 00:00
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
 • VI.5) Datum då meddelandet sänts
  2017-11-24

 
 

Information om den aktuella sidan HelpText
Uppgifter om upphandlingen: 
Upphandling: ByggprojektledningReferensnummer: 16/207
Kund: Ystads KommunKontaktperson: Sara Mårtensson
Sista anbudsdag: 2018-01-14Status: Publicerat

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet
 • I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   • Officiellt namn
    Ystads Kommun
    Organisationsnummer
    212000-1181
    Postadress
    Österportstorg 2
    Ort
    YSTAD
    Postnummer
    27180
    Kontaktperson
    Sara Mårtensson
    E-post
   Internetadress(er)
   • Upphandlande myndighet/enhet
    http://www.ystad.se
    Elektronisk tillgång till information
    https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflfdouhdu&GoTo=Docs
    Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar
    https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflfdouhdu&GoTo=Tender
   • Ytterligare upplysningar kan erhållas frånOvannämnda kontaktpunkt(er)
   • Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas frånAnnan adress
   • Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från
    • Officiellt namn
     TendSign
     Internetadress
     https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflfdouhdu&GoTo=Docs
   • Anbud eller anbudsansökningar ska skickas tillAnnan adress
   • Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till
    • Officiellt namn
     TendSign
     Internetadress
     https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflfdouhdu&GoTo=Tender
    • I.2) Upphandlande myndighet/enhetUpphandlande myndighet
    • Typ av upphandlande myndighet
      • Typ av upphandlande myndighet
      • Typ av upphandlande myndighetRegional eller lokal myndighet
      • I.3) Huvudsaklig verksamhet
       • Allmänna offentliga tjänster
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
 • II.1) Beskrivning
  • II.1.1) Benämning på upphandlingen
   Byggprojektledning
   II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
    • Byggentreprenader
   • NUTS-kod
    • SE224, Ystad
   II.1.3) Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
   • Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
   II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna
   Tjänsten avser konsultuppdrag gällande byggprojektledning i Ystads kommuns, med bolags, fastighetsbestånd.

   AUA.1 KONTAKTUPPGIFTER
   AUA.11 ByggherreYstads kommun, org. nr 212000-1181
   AUA.12 Beställare

   Ystads kommun, org. nr 212000-1181, Box 238, 271 25 YSTAD
   AB Ystadbostäder, org. nr 556073-8857, Stortorget 2B, 271 43 YSTAD
   Ystads Industrifastigheter AB, org. nr 556081-7271, Box 238, 271 25 YSTAD

   AUA.121 Beställarens ombud under anbudstiden

   Ystads kommun, Ann-Sofi Eriksson, byggprojektledare, 0411-57 72 22, [email protected]
   AB Ystadbostäder, Mathias Nilsson, projektledare, 0411-57 75 50, [email protected]
   Ystads Industrifastigheter AB, Rune Holm, förvaltare, 0411-57 71 09, [email protected]

   Även följande av Ystads kommun ägda enheter ska ha rätt att utnyttja Ystads kommuns avtal vid behov:

   Ystad Energi AB, org. nr 556527-2936
   Ystads Teater AB, org. nr 556001-2576
   Ystads Hamn AB, org. nr 556008-2652

   För ytterligare information om beställarna, se www.ystad.se.
   II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
   Huvudobjekt
   71000000-8, Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
   Tilläggsobjekt
   • 71300000-1, Ingenjörstjänster
   • 71310000-4, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
   • 71315200-1, Byggkonsulttjänster
   • 71318000-0, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning
   • 71500000-3, Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
   • 71540000-5, Byggteknisk ledning
   • 71541000-2, Byggteknisk projektledning
  II.2) Upphandlingens mängd eller omfattning
   • II.2.2) OptionNej
  • II.3) Kontraktets löptid eller tidsram för slutförandeStart- och slutdatum
   • Start
    2018-03-01
    Datum för slutförande
    2020-02-29
Avsnitt IV: Förfarande
 • IV.1) Typ av förfarande
   • IV.1.1) Typ av förfarandeFörenklat förfarande
  IV.2) Tilldelningskriterier
  • IV.2.1) Tilldelningskriterier
    • Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
     • De kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
  IV.3) Administrativ information
  • IV.3.1) Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer för ärendet
   16/207
   IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   2018-01-14 23:59
   • IV.3.6) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningarEtt eller flera officiella språk
     • Officiellt/officiella EU-språk
     • Officiellt/officiella EU-språk
      • Svenska
    • IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbudT.o.m:
    • T.o.m:
     2018-04-14
   IV.3.8) Anbudsöppning
   • Datum och klockslag
    2018-01-15 00:00
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
 • VI.5) Datum då meddelandet sänts
  2017-11-24

 
 

Information om den aktuella sidan HelpText
Share on: