MENU
menu

 Supplyfinder Opportunity

 Germany

Neubau Mischwasserkanal und Trinkwasserleitung - Landsberg, OT Hohenthurm, Siedlungsweg

Opening Date: 2017-12-18

Closing Date: 2018-02-06

Project Reference: N/A

Status: Bid / Tender

Project Category: N/A

Project Type: Public sector project

Email: N/A

Telephone: N/A

Original Tender Website

Additional Information:   

 • Órgano de Contratación
 • Estado de la Licitación
 • Publicada
 • Objeto del contrato
 • L'objecte del contracte és servei per a la quantificació i caracterització de la demanda i generació de matrius de viatges origen-destinació dels vehicles que circulen per les rondes i pels principals eixos viaris d'accés a la ciutat, utlitizant registres posicionats de dispositius mòbils com a font primària de dades amb mesures de contractació pública sostenible.Les mesures de contractació pública sostenible seran de caràcter social:1. El pagament del preu a les empreses subcontractades.2. L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
 • Presupuesto base de licitación
 • 70,000.00 Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 70,000.00 Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Servicios
 • Código CPV
 • 71356200 Servicios de asistencia técnica.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Barcelona
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto


 • Fecha fin de presentación de oferta
 • 03/01/2018 14:00
 • Fecha de Actualización del Expte.
 • 15/12/2017 08:41
 • Órgano de Contratación
 • Estado de la Licitación
 • Publicada
 • Objeto del contrato
 • L'objecte del contracte és servei per a la quantificació i caracterització de la demanda i generació de matrius de viatges origen-destinació dels vehicles que circulen per les rondes i pels principals eixos viaris d'accés a la ciutat, utlitizant registres posicionats de dispositius mòbils com a font primària de dades amb mesures de contractació pública sostenible.Les mesures de contractació pública sostenible seran de caràcter social:1. El pagament del preu a les empreses subcontractades.2. L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
 • Presupuesto base de licitación
 • 70,000.00 Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 70,000.00 Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Servicios
 • Código CPV
 • 71356200 Servicios de asistencia técnica.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Barcelona
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto


 • Fecha fin de presentación de oferta
 • 03/01/2018 14:00
 • Fecha de Actualización del Expte.
 • 15/12/2017 08:41
Share on: