Yerel İçerik Stratejisi

Yatırımcılar, endüstri paydaşları ve hükümet, sürdürülebilir yerelleştirme ve yerel içeriğin ilerlemesini hızlandıran girişimler için bilgi paylaşmak ve stratejiler oluşturmak üzere bir araya geleceklerdir.

Yerel KOBİ'lerin tanıtımını, büyümesini ve gelişimini teşvik etmek için iş geliştirme.

Ticari çevreye katkıda bulunmak için iç yatırım programı.

Yerli üretimi ve arzı hızlandırma ve genişletme fırsatlarını belirleyin.

Belirli teknolojik yenilik programlarını güçlendirmek için araştırma ve geliştirme.

Mevcut ve potansiyel kullanılabilirliği tanımlamak için referans kaynağı olarak endüstriyel kapasitenin bir kaydını oluşturun.

Standartların, şartnamelerin ve uygulama kurallarının uyumlaştırılması

Eleştirel becerilerin yetersizliği ve uzun vadeli kapasite geliştirme konularında eğitim ve beceri geliştirme.

Please in the first instance complete the form below and a representative will contact