Ticaret Finansmanı

Ticaret finansmanı, hem milli hem de uluslararası işlemleri kapsamaktadır. Bankalar, aracı kurumlar ve finans kurumları, taraflar arasındaki anlaşmayı finanse ederek bu işlemleri kolaylaştırmaktadır.
Ara

Yasal

Yetkili avukatlar, müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte veya müvekkillerinin çıkarlarını temsil etmektedir. Müvekkillere yasal haklarını ve yükümlülüklerini açıklamak ve bir veya birden fazla yargı alanında iş ortamı bilgilerini sunmak, bu hizmetlere dahildir.
Ara

Sigorta komisyoncuları

Sigorta komisyoncuları, sigorta kapsamı için en iyi politikayı bulmak amacıyla müşteriler ile sigorta şirketleri arasında bağlantı kurarak sigorta pazarı hakkındaki bilgilerini sunmaktadır.
Ara

Lojistik

Lojistik, mal ve hizmetlerin tedarik zincirindeki akışını yönetir. İşlevleri arasında bilgilendirme, taşıma, envanter, depolama, uyum ve gümrük prosedürleriyle birlikte güvenlik yer almaktadır.
Ara

Şirket Tanıtımı

SupplyFinder uluslararası dizini, şirket araştırmalarını ve sektöre göre kategorize edilmeyi kolaylaştırmaktadır.
Ara

İhracat ve İçeriye Dönük Yatırım Ajansları

Ulusal tanıtım kurumları, ihracat yapmak veya içe yönelik bir yatırım stratejisi belirlemek isteyenlere yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. SupplyFinder, ülkeye göre listeleme yapmaktadır.
Ara

İhracat Kredisi Kurumları

İhracat kredisi kurumu veya yatırım ajansı, devletler ile ihracatçılar arasında ihracat finansmanı sağlamak için hareket eden bir devlet kuruluşu veya özel kuruluştur. SupplyFinder, kuruluşa göre listeleme yapmaktadır.
Ara

Ticaret Odaları

Ticaret Odaları, üye işletmelerin çıkarlarını savunan ve hedeflerine destek olan kuruluşlardır.
Ara

Ticaret Birlikleri

Ticaret birlikleri, belirli bir mesleği desteklemek amacıyla o sektörle ilişkili olarak kurulan, yönetilen ve finansmanı sağlanan profesyonel kurumlardır.
Ara

Devlet Bakanlıkları

Devlet bakanlıkları, devlet adına politikalar üreten ve uygulayan, bir devlet yetkilisinin kontrolü altında olan kurumlardır.
Ara

Yönetim Danışmanları

Yönetim danışmanları, bir kurumun nasıl daha verimli bir şekilde işletilebileceği konusunda danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren profesyonellerden oluşmaktadır.
Ara

Beyin Takımları

Beyin takımları, genellikle akademik yapıda olan, politikayı etkileme gibi amaçlarla politik, ekonomik ve sosyal zorluklar üzerine fikirler ve stratejiler sunan uzmanlardan oluşan gruplardır.
Ara